Plus UI v2.6.1 - Premium Blogger Template | Unencrypted JavaScript

Sau một thời gian thì cuối cùng mình cũng đã nhờ được một người bạn của mình giải mã giúp JavaScript của template Plus UI thì bài viết này mình chia s

Sau một thời gian thì cuối cùng mình cũng đã nhờ được một người bạn của mình giải mã giúp JavaScript của template Plus UI thì bài viết này mình chia sẻ luôn, template này về cơ bản nó bị xáo trộn JavaScript do người làm đã viết lại để bảo mật cho code.

Plus UI v2.6.1 - Premium Blogger Template | Unencrypted JavaScript

Xáo trộn JavaScript là hành động cố ý tạo ra code bị xáo trộn, tức là làm cho nó trở nên khó hiểu và làm người khác không đọc được nó. Nó cũng tương tự như mã hóa, nhưng trình duyệt có thể hiểu và thực thi được nó.

Mốt số công cụ sử dụng để xáo trộn JavaScript:

xáo trộn khác mã hoá

Đúng, xáo trộn != mã hóa.

  • Trong JavaScript, trình duyệt không thể thực thi mã được mã hóa, trong khi trình duyệt sẽ thực thi mã bị xáo trộn.
  • Mã được mã hóa luôn cần giải mã để được thực thi.
  • Mã bị xáo trộn không yêu cầu giải mã để thực thi.

Tóm lại, tốt nhất là bạn nên làm xáo trộn mã JavaScript. Để xáo trộn JavaScript thì các bạn có thể sử dụng công cụ mình đã nêu ở trên.

Download Plus UI Unencrypted JavaScript

Mình đã nhờ được một người bạn của mình giả đoạn mã JavaScript đã bị xáo trộn trong template Plus UI và tất nhiên không có cách nào để giải mã nó mà anh bạn mình hình như đã viết lại những đoạn mã JavaScript đó. Code nó không hề dài nó chỉ bị mã hoá một đoạn khá ngắn nên cũng dễ dàng để viết lại.

Để xem thử về template Plus UI thì các bạn có thể xem dưới đây:

Preview - Download

Password: nldblog.com-plus-ui-ue
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!